Familjejuridik

Familjejuridik / bouppteckningar

Tillgänglighet

och kontinuitet

är ledord

i vår verksamhetVi har arbetat främst med bouppteckningar, men även med annan familjejuridik, i flera år. Själv har jag en juridisk grundutbildning, men det jag kan har jag till största delen lärt mig genom att arbeta med bouppteckningar och arvskiften, och till viss del testamenten, avtal, äktenskapsförord, bodelningar och andra familjejuridiska spörsmål.


I alla dessa frågor är det av stor vikt att samarbetet med klienten spinner smidigt och smärtfritt. Jag strävar alltid efter att det ska finnas det största möjliga förtroendet mellan mig och Dig som klient.


Familjejuridiska uppdrag kan ibland dra ut på tiden av olika skäl, och då är det viktigt att kommunikationen fungerar bra och att Du som klient hela tiden hålls uppdaterad om vad som händer. Det är en ledstjärna för mig, att alltid finnas tillgänglig för mina klienter och att i möjligaste mån hålla kontinuerlig kontakt med Dig i vårt ärende.