Delgivningar

Delgivningar

Det smidiga

delgivningsföretaget


Att överlämna ett juridiskt dokument till en mottagare som helst inte vill ha ett sådant är en grannlaga uppgift. Det måste skötas diskret, men samtidigt med fast hand. Ett auktoriserat delgivningsföretag har flera lagliga vägar att gå för att genomföra sitt uppdrag utan att det blir onödiga kontroverser eller fördröjningar.

Fire Juridik har sedan 2011 bedrivit delgivningsverksamhet på uppdrag av andra auktoriserade företag. I början av 2017 blev vi ett auktoriserat delgivningsföretag själva, och kan åta oss uppdrag direkt från dig som kund. Det kan gälla allt inom delgivningsverksamhet, såsom exempelvis:


• partsdelgivningar

• betalningsförelägganden

• stämningar

• testamenten

• krav

• kallelser

• uppsägningar

• betalningsanmaningar

• energidelgivningar, etc.


Företaget finns i Tomelilla på Österlen och har sydöstra Skåne som verksamhetsområde, från Skurup i väster till Simrishamn i öster; från Hörby i norr till Ystad i söder. Vår långa erfarenhet av delgivningar i detta område gör att vi har god kännedom om geografin och hur man hittar även till den mest avlägsna adressen.